Αμαλία Θεοδωροπούλου

Ενδυματολόγος - Σκηνογράφος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Ερωτόκριτος
Εργογραφία