Αντωνία Οικονόμου

Σκηνοθέτις - Χορογράφος

Εργογραφία
Σκηνοθέτης (5)
Χορογράφος (4)
Σύλληψη/Ιδέα (3)
Επιμέλεια κίνησης (2)
Χορευτής (2)
Καλλιτεχνική επιμέλεια (1)
Σκηνογράφος (1)
Φωτισμοί (1)