Δημήτρης Στάμου

Εργογραφία
Σκηνικά αντικείμενα / μάσκες (1)