Συνοπτικά
Σύντομο Βιογραφικό

Συμβαίνει να ζούμε σε μία κοινωνία όπου ελλοχεύουν ο ατομικισμός, η ξενοφοβία, η ανθρωποφοβία, ο φασισμός

Πρέπει να βρεθούμε, να ισορροπήσουμε και να βρούμε στόχο