Συνοπτικά
Σύντομο Βιογραφικό

Οι γονείς πάντα μου λέγανε, "πρέπει να προσπαθείς διπλά".