Στέφανος Λώλος

Ηθοποιός - Σκηνογράφος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: 1975
Εργογραφία