Χρυσηίς Λιατζιβίρη

Χορογράφος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Μια εύθραυστη οικογένεια
Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (13)
Χορογράφος (5)