Συντελεστές θεάτρου από 'Α' και συμμετοχή ως 'Μουσική επιμέλεια'