Συντελεστές θεάτρου από 'Μ' και συμμετοχή ως 'Επιμέλεια κίνησης'