Συντελεστές θεάτρου από 'Σ' και συμμετοχή ως 'Σκηνογράφος'