Αριστοτέλειον
Ελλάδα

Αριστοτέλειον

Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη
2310262051

Ιστοσελίδα facebook