Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο "Μαρία Κάλλας"
Αθήνα

Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο "Μαρία Κάλλας"

Ακαδημίας 59, Αθήνα
2103612461