Μονή Λαζαριστών
Ελλάδα

Μονή Λαζαριστών

Κολοκοτρώνη 25, Θεσσαλονίκη
2310650999

Ιστοσελίδα facebook twitter