Αίθριο Μουσείου Μπενάκη οδού Πειραιώς

Αίθριο Μουσείου Μπενάκη οδού Πειραιώς

Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου, Αθήνα
2103453111