Αμφι-Θέατρο Σπύρου Α.Ευαγγελάτου
Ελλάδα

Αμφι-Θέατρο Σπύρου Α.Ευαγγελάτου

Αγγελικής Χατζημιχάλη 15, Κεντρικός Τομέας Αθηνών