Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Θέατρο της ΑΣΚΤ
Αρχείο παραστάσεων