Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Ελλάδα

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Πειραιώς 100, Κεντρικός Τομέας Αθηνών