Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας "Δ. Νομικός"
Νότιο Αιγαίο

Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας "Δ. Νομικός"

Σαντορίνη Βλυχάδα, Σαντορίνη
2286085141