Εθνικό Θέατρο "Κτίριο Τσίλλερ"-Αίθουσα εκδηλώσεων

Εθνικό Θέατρο "Κτίριο Τσίλλερ"-Αίθουσα εκδηλώσεων