Εθνικό Θέατρο Rex Σκηνή "Ελένη Παπαδάκη"
Κέντρο Αθήνας

Εθνικό Θέατρο Rex Σκηνή "Ελένη Παπαδάκη"

Πανεπιστημίου 48, Αθήνα
2103305074

Ιστοσελίδα