Καφενείο 'Η μουριά'
Ελλάδα

Καφενείο 'Η μουριά'

Χαριλάου Τρικούπη 87, Κεντρικός Τομέας Αθηνών