Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
Πλάκα

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Τριπόδων 23, Αθήνα
2103250341