Παλαιό Πανεπιστήμιο
Αθήνα

Παλαιό Πανεπιστήμιο

Θόλου 5, Αθήνα