Πρώην Βιομηχανικό Πάρκο ΠΛΥΦΑ
Βοτανικός

Πρώην Βιομηχανικό Πάρκο ΠΛΥΦΑ

Κορυτσάς 39, Αθήνα