Θέατρο Σοφούλη
Ελλάδα

Θέατρο Σοφούλη

Τραπεζούντος 5, Θεσσαλονίκη