Τριστάνος

Θέατρο του Νέου Κόσμου

Δραματοποιημένη Λογοτεχνία 2018
watchlist
-
- χρήστες
-
βαθμολόγησε

                                                    Σύρμω Κεκέ,
                                                        Κώστας Κορωναίος,
                                                        Μαρία Μαγκανάρη,
                                                        Γιώργος Κριθάρας,
                                                        Βασιλική Σκευοφύλαξ