Δομνίκη Μητροπούλου

Φωτογράφος - Ηθοποιός
Εργογραφία
Φωτογράφος (55)
Ηθοποιός (5)
Βοηθός σκηνοθέτη (2)
Video (1)
Μουσική επιμέλεια (1)