Δομνίκη Μητροπούλου

Φωτογράφος - Ηθοποιός
Εργογραφία
Φωτογράφος (42)
Ηθοποιός (5)
Βοηθός σκηνοθέτη (2)
Μουσική επιμέλεια (1)