Γιούλα Μπούνταλη

Ηθοποιός - Σκηνοθέτις
Ηθοποιός (8)
Σκηνοθέτης (6)
Σύλληψη/Ιδέα (3)
Συγγραφέας (2)
Μετάφραση (1)
Σκηνογράφος (1)