Ιωάννα Πλέσσα

Βοηθός ενδυματολόγου - Βοηθός σκηνογράφου