Πρόδρομος Τσινικόρης

Σκηνοθέτης - Συγγραφέας
Εργογραφία
Σκηνοθέτης (6)
Συγγραφέας (6)
Ηθοποιός (4)
Δραματουργική ανάλυση (1)
Σύλληψη/Ιδέα (1)