Τάσος Σωτηράκης

Ηθοποιός - Μουσικός

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Κόκκινα φανάρια
Εργογραφία