Σύντομο Βιογραφικό

Οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν δομηθεί με έναν τρόπο μη ανθρώπινο