Ατροπος - Διεθνές Κέντρο Θεάτρου
Ελλάδα

Ατροπος - Διεθνές Κέντρο Θεάτρου

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 26, Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ιστοσελίδα facebook