Μικρό Μπροντγουαίη (Αίθουσα Μάνος Κατράκης)
Αρχείο παραστάσεων