Στέγη γραμμάτων και τεχνών - Εργαστήριο εφηβικού θεάτρου

Στέγη γραμμάτων και τεχνών - Εργαστήριο εφηβικού θεάτρου