Στέγη γραμμάτων και τεχνών - Εργαστήριο εφηβικού θεάτρου
Αρχείο παραστάσεων