Βάλια Παπαχρήστου

Ηθοποιός - Χορογράφος

Oedipus: Sex with Mum was Blinding από την ομάδα ODC Ensemble
Trailer 01:13
Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (17)
Ηθοποιός (10)
Χορογράφος (4)
Βοηθός σκηνοθέτη (1)