Βάλια Παπαχρήστου

Ηθοποιός - Χορογράφος
Oedipus: Sex with Mum was Blinding από την ομάδα ODC Ensemble
Trailer 01:13
Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (18)
Ηθοποιός (12)
Χορογράφος (4)
Βοηθός σκηνοθέτη (1)