Μιχάλης Αφολαγιάν

Ηθοποιός

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Βασιλιάς Ληρ
Εργογραφία
Ηθοποιός (18)
Μουσικοί επί σκηνής (1)