Παναγιώτης Κατσώλης

Ηθοποιός

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού
Εργογραφία
Ηθοποιός (23)
Μετάφραση (4)