Στράτος Σωπύλης

Ηθοποιός

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Ο θάνατος και η κόρη
Εργογραφία