Χρήστος Δήμας

Σκηνοθέτης - Συγγραφέας

Εργογραφία
Video (20)
Σκηνοθέτης (5)
Trailer (3)
Συγγραφέας (2)
Μουσική επιμέλεια (1)