Σύντομο Βιογραφικό

Συμμετείχε (με τη φωνή του) στη μεταγλωττισμένη έκδοση της ταινίας "Ψυχρά κι Ανάποδα 2" (2019)

Χαρτοπόλεμος: 4ος χρόνος και όχι άδικα

από Συλβάνα Παπαϊωάννου