Συντελεστές θεάτρου με συμμετοχή ως 'Φιλική συμμετοχή'