Άρης Σερβετάλης

Ηθοποιός - Δραματουργός

Το όνειρο ενός γελοίου
Trailer 00:31
Εργογραφία
Ηθοποιός (27)
Δραματουργική ανάλυση (3)
Επιμέλεια κίνησης (3)
Μετάφραση (2)
Χορευτής (1)