Κωνσταντίνα Τάκαλου

Ηθοποιός

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Λεωφορείον ο Πόθος
Εργογραφία
Ηθοποιός (37)