Σοφία Πάσχου

Σκηνοθέτης

Εργογραφία
Σκηνοθέτης (20)
Επιμέλεια κίνησης (19)
Ηθοποιός (1)
Σύλληψη/Ιδέα (1)