Κωνσταντίνος Γιαννακοπουλος

Ηθοποιός
Εργογραφία
Ηθοποιός (23)
Δραματουργική ανάλυση (1)
Σκηνοθέτης (1)
Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία (1)
Χορευτής (1)
Φιλική συμμετοχή (1)