Μιχάλης Βαλάσογλου

Ηθοποιός

Μολιέρος από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Λιβαθινού
Trailer 00:37
Εργογραφία
Ηθοποιός (18)
Καλλιτεχνική επιμέλεια (1)