Αντιγόνη Φρυδά

Ηθοποιός

Η κερένια κούκλα (Bios main)
Trailer 00:23
Εργογραφία
Ηθοποιός (26)
Σκηνοθέτης (1)
Σύλληψη/Ιδέα (1)
Χορευτής (1)