Αντιγόνη Φρυδά

Ηθοποιός
Η κερένια κούκλα (Bios main)
Trailer 00:23
Εργογραφία
Ηθοποιός (29)
Βοηθός σκηνοθέτη (1)
Σκηνοθέτης (1)
Σύλληψη/Ιδέα (1)
Χορευτής (1)