Δημήτρης Ντάσκας

Ηθοποιός

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: 1975
Εργογραφία